Hakkımızda

Önlemek söndürmekten ucuzdur felsefesiyle, proaktif yaklaşımlarla yangın güvenliği konusunda kamu sektöründe kazandıgimız otuz yıllık bilgi ve tecrübemizi özel sektörde faaliyet gösteren kurumların emniyeti ve güvenliği için paylaşıyoruz.

Ülkemizin gerçeklerini dikkate alarak ulusal ve uluslararası standart ve kodlara uygun, her işletmeye özgün çözümler üretiyoruz. Amacımız birlikte çalıştığımız kurumları uluslararası standartlarda güvenli kuruluşlar haline getirmek. Bu bağlamda eğitim ve danışmanlık hizmetleri dışında hiçbir ürün satışı gerçekleştirmiyoruz.

Hizmetlerimiz

Temel Yangın ve Acil Durum Eğitimi

Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik madde 129 da''Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.''şeklinde ifade edilen yönetmelik maddesi,kurumlar tarafından doğru yorumlanmadığından Acil Durum Müdahale Ekip eğitimleri basit şekildeki ve ehil olmayan kişilerin uyguladığı eğitimlerle geçiştirilmeye çalışılmaktadır.Oysa ki bu eğitimler yangınla mücadelede işletmede kurulması gereken yangın güvenliği zincirinin birinci ve en önemli basamaklarından biridir.Dört saaten oluşan hazıladığımız Temel Yangın Eğitimi programı ile işletmede çalışan ve Acil Durum Müdahele Ekibi dışında kalan tüm personele yangınla karşılaştıklarında yapılacakları nazari ve uygulamalı eğitimlerle ,bu konuda itfaiye ve kamu kurumlarında yıllarca yangınla karşılaşmış ve eğitimler düzenlemiş tecrübeli personellerimizle işletmenizde yerinde uyguluyoruz.Eğitim sonuç raporunu ve katılımcı belgelerini ,görselleri ile birlikte bir dosya halinde size sunuyoruz.

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Eğitim verdiğimiz kurumlarda oluşturmaya çalıştığımız Yangınla Mücadele zincirinin ikinci ayağı olan bu eğitimle,Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik madde 129 da belirtilen Acil Durum MÜdahale Ekiplerinde bulunan Söndürme,Arama Kurtarma,Koruma ve İlkyardım ekiplerinde bulunan personele birlikte nasıl çalışılacağı,Acil durumlarda yapılması gerekenleri(Deprem,Sel,Yangın,Sabotaj vb.) hazırlamış olduğumuz sekiz saatlik bir eğitimle tamamlayıp ,sonucunda tüm personelin katıldığı senaryolu tatbikat düzenliyor ve tatbikat sonuç raporunu,katılımcı belgelerinizi ve eğitim görsellerini size dosya halinde sunuyoruz.Taleb halinde kurumunuzdaki tüm yangın sistemlerini bu eğitimler esnasında çek ederek,eğitim senaryolarında aktif olarak personelinize kullandırabiliyoruz.

Yangın Risk Analizi ve Acil Durum Tatbikatı

İş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik gereği her yıl yapılması gereken tahliye acil durum tatbikatınızı yaptırmadan önce işletmenizde risk analizinizi yapıyoruz. Bu risk analizi sonucunda Acil durum ekiplerinizin yapısı, acil durum planlarınızın uygunluğunu, işletmenizin yangın risk seviyesini ve yangın sistemlerinizin durumunu bir rapor halinde size sunuyoruz. Yapılması gereken düzeltmeler varsa tamamlandıktan sonra dilerseniz tüm sistemlerinizi aktif olarak tatbikat senaryosu içine dahil ederek gerçeğe yakın acil durum ve tahliye tatbikatınızı planlıyoruz. Tatbikat bitiminde sonuç raporunu ve katılımcı belgelerini, dron görselleri ile birlikte bir dosya halinde size sunuyoruz.

İtfaiyecilik Eğitimi

İşletmenizin barındırdığı risklere ve yangın yükünüze göre ihtiyacınız olan malzemelerin (Yangın elbisesi, solunum setleri, köpük yapıcılar, itfaiye aracı vb.) teknik şartnamesini hazırlayarak doğru malzemeyi almanız için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Personel alımınızı yöneterek yönetmeliklere uygun şekilde İtfaiye teşkilatınızı kuruyoruz. Bu personeli hazırladığımız 40 saatlik program ile eğiterek işletmenizde 7/24 yangın güvenliği için danışmanlık desteği sunuyoruz.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlamadan korunma dökümanı 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

Döküman kapsamında

  • Kimyasal Risk Değerlendirmesi
  • Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
  • 2014/34 AB ATEX Yönetmeliği ve ATEX 137 direktifine uygun
  • Tehlikeli Madde Acil Durum planı
  • SEVESO Güvenlik / Bköp Raporu hazırlanmaktadır

Yangın Danışmanlık Hizmeti

İşletmenizde yangın sistemleri kurulumu ve doğru seçimi konusunda, barındırdığınız risklere, kanun ve yönetmeliklere uygun malzemelerin ve sistemlerin temini, şartnamelerinin hazırlanması kurulması ve kabulü aşamalarını sizin adınıza takip ediyor ve doğru hizmeti almanız için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İlkyardım Eğitimleri

Sağlık bakanlığı yönetmeliklerine uygun ilk yardım eğitimlerinizi bir plan dahilinde tamamlayıp ilk yardım timlerinizi bakanlık onaylı sertifikalandırıyoruz

20 Temmuz 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğine göre İş sağlığı ve güvenliği kapsamında

  • Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı
  • Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurulması zorunludur

NFPA Standartlarına Uygun Acil Durum Planı Hazırlanması

Tesis ve Kurumlarınızda ön incelemeyi yapıyoruz ve NFPA yönetmeliklerine göre acil durum eylem planı raporunuzu hazırlıyoruz

Referanslarımız

  • Hepsi

THİ Medikal

Weber

Nordex

Kaplankaya

Six Senses Kaplankaya

İzmir Ticaret Odası

Petrofer

İletişim

Adres:

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:39 Folkart Towers B Kule K:32 D:3201 Bayraklı/İZMİR

Telefon:

0 505 801 0566

Telefon:

0 541 443 3938